Start Galeria Cennik Dojazd Kulinaria Regulamin... Galeria Kontakt Atrakcje
Regulamin Villa Miodula
Polityka prywatnośći RODO Villa Miodula
Zasady rezerwacji Villi Miodula 1. Rezerwacji można dokonać na stronie internetowej w zakładce rezerwacja lub drogą mailową. 2. Złożone i potwierdzone przez system rezerwacje pozostają aktywne przez 48 godzin, po tym terminie ( w przypadku braku innych ustaleń) nastąpi ich anulowanie i oznaczenie czasu rezerwacji jako “wolny”. 3. System uważa rezerwację za wiążącą po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu na konto bankowe lub z wykorzystaniem systemu “Płatności24” który umożliwia skorzystanie z wielu dodatkowych sposobów zapłaty w tym kart kredytowych. “Płatności 24” to system zintegrowany z systemem rezerwacji Villi Miodula sprawia to że dokonana płatność jest widoczna niemal natychmiastowo na koncie klienta. 4. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji. 5. Potwierdzona zaliczkowana rezerwacja i następnie niewykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją obciąża Gościa w 50% wartości niewykorzystanej usługi noclegowej (nocleg ze śniadaniem).  6. Rezygnacja z pobytu w czasie krótszym niż dwa tygodnie przed deklarowanym przyjazdem skutkuje utratą zadatku na rzecz Villi Miodula 7. Wpłata zostanie zwrócona w całości na rzecz Klienta jeśli do rezerwacji nie dojdzie z winy ośrodka. 8. Resztę płatności można dokonać przed terminem przyjazdu przelewem lub z wykorzystaniem systemu “ Płatności 24” lecz nie później niż w dniu przyjazdu wraz z opłatą klimatyczną.  9. Villa Midula jest gotowa na przyjęcie Gości od godz. 16.00. O przybyciu po godz. 21.00 prosimy uprzedzać telefonicznie. Niestawienie się Gościa w ośrodku do godziny 21.00 zarezerwowanego dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi ( Zastrzeżenie to nie ma zastosowania jeśli pobyt opłacono w całości). 7. Doba pobytowa trwa do godz. 11.00 dnia wyjazdu lecz w przypadku niepełnego obłożenie może być ona przedłużona w trybie godzinowym za dodatkową opłatą 40 zł / godzinę ( Wymaga to rozszerzenia aktywności dostępowych stosowanych kart magnetycznych)
Polityki prywatności i stosowania plików cookies w zgodzie z polityką RODO 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Villa Miodula (dalej: Serwis) 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest KiM Andrzej Klimek ul. Leśna 2 05-506 Magdalenka NIP: 952-000-17-66 (dalej: Administrator). 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są: a.)przetwarzane zgodnie z prawem; b.)zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; c.)merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; d.)przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. 6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie: a.) imię i nazwisko b.)adres e-mail c.)numer telefonu d.) dane kontaktowe 7. Dane osobowe użytkowników serwisu http://villamiodula.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników. 8, Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. 9.W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres rezerwacja@villamiodula.pl 10. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje, poprzez gromadzenie plików “cookies” 11. Przy pierwszej wizycie na stronie Villa Miodula użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”. 12. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze. 13. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies” sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone, stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. 14.W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać. 15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.